ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΣΙΓΑΡΟ ΛΙΓΟΤΕΡΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΣ

Επιβεβαίωση μειωμένου κινδύνου

Η ανεξάρτητη επιτροπή του Ηνωμένου Βασιλείου για την τοξικότητα των χημικών ουσιών στα τρόφιμα, τα καταναλωτικά προϊόντα και το περιβάλλον (COT) εξέτασε τα νικοτινούχα και μη ηλεκτρονικά συστήματα (E(N)NDS), και διαπίστωσε ότι τα ατμιστικά προϊόντα «είναι πιθανό να μειώσουν τη βλάβη στην υγεία εάν χρησιμοποιούνται ως αντικατάσταση των συμβατικών τσιγάρων».

Η COT είναι μια επιτροπή ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που παρέχει συμβουλές στην Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων, το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και άλλα κυβερνητικά τμήματα και υπηρεσίες για θέματα που αφορούν την τοξικότητα των χημικών ουσιών στα τρόφιμα, τα καταναλωτικά προϊόντα και το περιβάλλον.

Τα μέλη πρέπει να ακολουθούν τον Κώδικα Συμπεριφοράς των επιστημονικών συμβουλευτικών επιτροπών. Ως μέρος αυτού, πρέπει να δηλώσουν πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων και, ανάλογα με τη φύση αυτών των συγκρούσεων, μπορούν, κατά την κρίση του προέδρου, να αποκλειστούν από τη συζήτηση και τη διατύπωση των συμπερασμάτων και των συστάσεων της επιτροπής στο πλαίσιο των σχετικών θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Στην COT ανατέθηκε από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας και το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας η εκτίμηση του δυνητικού κινδύνου για την υγεία από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που περιέχουν νικοτίνη και γι’ αυτά που δεν περιέχουν νικοτίνη.

Η έκθεση της COT βρίσκει σήμερα ότι η μετάβαση από τα συμβατικά τσιγάρα σε ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι πιθανό να μειώσει τους κινδύνους για την υγεία, αλλά επισημαίνει ότι ορισμένοι κίνδυνοι θα μειωθούν περισσότερο από άλλους. Για παράδειγμα, ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του πνεύμονα είναι πιθανό να μειωθεί περισσότερο από τον κίνδυνο πρόκλησης συμπτωμάτων άσθματος.

Η έκθεση αναφέρει:

• Οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων που δεν χρησιμοποιούν ήδη προϊόντα καπνού διατρέχουν αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία τους αλλά αυτοί οι κίνδυνοι είναι άγνωστοι
• Ο πιθανός κίνδυνος για την υγεία από την εισπνοή αρωματικών συστατικών που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρονικά υγρά ουσίες που έχουν εγκριθεί ως επί το πλείστον για κατανάλωση σε τρόφιμα αλλά όχι για εισπνοή είναι (επίσης) ακόμη άγνωστος, ιδιαίτερα μακροπρόθεσμα
• Ο κίνδυνος για την υγεία των παρευρισκομένων, από τον ατμό, είναι χαμηλός στις περισσότερες περιπτώσεις, αν και ενδέχεται να εμφανιστούν ορισμένες επιπτώσεις από την υψηλή έκθεση στη νικοτίνη στον αέρα, όπως αυξημένο καρδιακό ρυθμό

Ο καθηγητής Alan Boobis, πρόεδρος της COT, δήλωσε: “Η εκτίμησή μας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα ενισχύει σε μεγάλο βαθμό την επιστημονική συναίνεση μέχρι σήμερα όσον αφορά τη σχετική ασφάλειά τους, ότι ενώ είναι επιβλαβή είναι σημαντικά λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα. Σχετικά με τους τύπους των επιπτώσεων, η εκτίμησή μας δείχνει ότι οι χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων ενδέχεται να παρουσιάσουν παρόμοια είδη επιπτώσεων στην υγεία τους, όπως μπορεί να συμβεί από το κάπνισμα συμβατικών τσιγάρων, όπως αύξηση των ενδείξεων αναπνευστικής και καρδιαγγειακής νόσου, ιδιαίτερα σε εκείνους που πάσχουν από αυτές τις παθήσεις, ή τοπικός ερεθισμός όπως αίσθημα καύσου στο λαιμό, τη μύτη ή τα μάτια. Αλλά η μελέτη μας παρέχει την διαβεβαίωση ότι οι κίνδυνοι για την υγεία των παρευρισκομένων, από τον ατμό, είναι γενικά χαμηλοί.”

Ο καθηγητής Jacob George, καθηγητής Καρδιαγγειακής Ιατρικής και Θεραπευτικής, του Πανεπιστημίου του Dundee, δήλωσε:

“Οι περισσότεροι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι πρώην καπνιστές. Όταν εξετάζονται διαχρονικά δεδομένα, οι χρήστες ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να παρουσιάσουν αυξημένο καρδιαγγειακό ρυθμό περισσότερο από τους μη καπνιστές, αλλά κατά το πόσο αυτό οφείλεται στις προηγούμενες επιπτώσεις του καπνίσματος είναι άγνωστο.”

“Τα δύο βασικά σημεία που πρέπει να επισημάνει αυτή η έκθεση είναι ότι το ποσοστό καρδιαγγειακών συμβάντων για τους χρήστες του ηλεκτρονικού τσιγάρου μπορεί να είναι υψηλότερο από τους μη καπνιστές, αλλά έχει επανειλημμένα αποδειχθεί ότι είναι χαμηλότερο από τους καπνιστές και ότι οι επιπτώσεις που παρατηρούνται στους χρήστες ηλεκτρονικών τσιγάρων μπορεί επίσης να οφείλονται στην παλαιότερη χρήση καπνού.”

“Η έκθεση επισημαίνει σωστά ότι, σε σύγκριση του κίνδυνου, το άτμισμα είναι λιγότερο επιβλαβές από το κάπνισμα”. 

Ο Δρ. Nicholas Hopkinson, Υφηγητής Αναπνευστικής Ιατρική στο Imperial College London, δήλωσε:

“Η έκθεση της επιτροπής τοξικότητας του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το άτμισμα διαπιστώνει ότι ‘Κατά την εξέταση της σύγκρισης χρήσης E(N)NDS σε σχέση με το κάπνισμα ... ο σχετικός κίνδυνος δυσμενών επιπτώσεων στην υγεία αναμένεται να είναι σημαντικά χαμηλότερος.’ Αυτό υποστηρίζει η τρέχουσα επικρατούσα άποψη του Ηνωμένου Βασιλείου και η θέση του Royal College of Physicians στην έκθεσή του ‘Νικοτίνη χωρίς τον καπνό’ “

“Οι περισσότεροι άνθρωποι που ατμίζουν είναι είτε καπνιστές που προσπαθούν να διακόψουν είτε πρώην καπνιστές. Οι καπνιστές που μεταβαίνουν εντελώς στο άτμισμα θα έχουν σημαντικό όφελος για την υγεία. Ωστόσο, καμία σοβαρή αρχή δεν υποδεικνύει ότι το άτμισμα είναι εντελώς αβλαβές, οπότε οι άνθρωποι πρέπει να προσπαθήσουν να σταματήσουν μακροπρόθεσμα και το άτμισμα εάν μπορούν, όχι όμως επιστρέφοντας στο κάπνισμα.”
“Ο συνεχής έλεγχος της παραγωγής των ηλεκτρονικών τσιγάρων, του περιεχομένου και του μάρκετινγκ, μεταξύ άλλων μέσω των διατάξεων της οδηγίας της ΕΕ για τα προϊόντα καπνού, είναι σημαντική, καθώς και οι προσπάθειες εντοπισμού και μείωσης ή εξάλειψης τυχόν τοξικών συστατικών στον ατμό του ηλεκτρονικού τσιγάρου για την ελαχιστοποίηση του υπολειπόμενου κινδύνου όσο είναι δυνατόν.”

Ο Δρ. Jamie Hartmann-Boyce, ανώτερος ερευνητής στο Health Behaviors και Managing Editor της Cochrane Tobacco Addiction Group, University of Oxford, δήλωσε:

“Η νέα έκθεση του Υπουργείου Δημόσιας Υγείας της Αγγλίας επιβεβαιώνει την τρέχουσα επιστημονική επικρατούσα άποψη: δηλαδή ότι τα ηλεκτρονικά τσιγάρα φαίνεται να είναι λιγότερο επιβλαβή από τα παραδοσιακά τσιγάρα αλλά δεν είναι αβλαβή.”

“Αυτά τα στοιχεία συνάδουν με τις τρέχουσες συμβουλές για τη δημόσια υγεία που υποδηλώνουν ότι τα άτομα που καπνίζουν πρέπει να σκεφτούν να μεταβούν σε ηλεκτρονικά τσιγάρα, αλλά και ότι τα άτομα που δεν καπνίζουν δεν πρέπει να αρχίσουν το άτμισμα.”

“Τα τσιγάρα σκοτώνουν 1 στους 2 τακτικούς καπνιστές, αλλά μεγάλο μέρος αυτού του κινδύνου μπορεί να μειωθεί με τη διακοπή, ακόμη και σε μεγάλη ηλικία, οπότε είναι εξαιρετικά σημαντικό τα άτομα που καπνίζουν να έχουν πρόσβαση σε τεκμηριωμένη υποστήριξη και θεραπείες.”

“Δεν είναι μόνο τα άτομα τα οποία καπνίζουν που κινδυνεύουν από το κάπνισμα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εκτιμά ότι η έκθεση σε παθητικό κάπνισμα προκαλεί 600.000 θανάτους ετησίως. Τα στοιχεία από αυτήν τη νέα έκθεση δεν υποδηλώνουν σημαντική ζημιά από τον ατμό στους παρευρισκομένους.”

Ο καθηγητής Peter Hajek, Διευθυντής της Μονάδας Έρευνας για την Εξάρτηση από τον Καπνό, Queen Mary University of London (QMUL), δήλωσε:

“Αυτή η νέα έκθεση επιβεβαιώνει ότι το άτμισμα είναι πολύ λιγότερο επικίνδυνο από το κάπνισμα. Εάν είστε καπνιστής και δυσκολεύεστε να διακόψετε, η μετάβαση στο άτμισμα είναι η επόμενη καλύτερη επιλογή.”

Η Δρ. Debbie Robson, ερευνητική ομάδα νικοτίνης, Εθνικό Κέντρο Εθισμού, King's College London, δήλωσε:

“Χαιρετίζουμε την περιεκτική έκθεση και τις συστάσεις της COT. Περίπου τρεισήμισι εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο ατμίζουν και όσοι το κάνουν αποκλειστικά, μπορούν να διαβεβαιωθούν ότι με τη πλήρη μετάβαση από το κάπνισμα στο άτμισμα, κάνουν το καλύτερο πράγμα για την υγεία και την ευημερία τους. Σύμφωνα με τις ετήσιες αναθεωρήσεις αποδεικτικών στοιχείων που ανέθεσε η PHE και που παράγει η ομάδα μας, όσοι ατμίζουν και καπνίζουν θα πρέπει να ενθαρρύνονται να σταματήσουν το κάπνισμα το συντομότερο δυνατόν, και τα άτομα που δεν έχουν καπνίσει ποτέ θα πρέπει να αποφεύγουν να ξεκινήσουν το άτμισμα και να μην αρχίσουν ποτέ το κάπνισμα.”

Ο καθηγητής John Britton, πρώην διευθυντής του Βρετανικού Κέντρου Μελετών Καπνού και Αλκοόλ και Σύμβουλος στην Αναπνευστική Ιατρική του Πανεπιστημίου του Nottingham, δήλωσε:

“Τα ευρήματα αυτής της νέας έκθεσης επιβεβαιώνουν ότι ενώ δεν είναι αβλαβή, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι ουσιαστικά λιγότερο επιβλαβή από το κάπνισμα. Αυτό το συμπέρασμα υποστηρίζει σθεναρά την πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου να προτείνει το άτμισμα ως πρακτικό και αποτελεσματικό μέσο για τους καπνιστές ώστε να αποτρέψουν τη βλάβη από τη συνεχή χρήση νικοτίνης, και να παρέχει ευπρόσδεκτη, έγκυρη διαβεβαίωση ότι για τους καπνιστές που δυσκολεύονται να σταματήσουν το κάπνισμα, το άτμισμα είναι η προφανής επόμενη καλύτερη επιλογή”

Πηγή: https://www.planetofthevapes.co.uk/news/vaping-news/2020-09-14_reduced-risk-confirmation.html?utm_source=nl&utm_medium=news&utm_campaign=nid-8537